Güzel bir sempozyum var, daha önce duyurmuştum, yeniden hatırlatıyorum. müsait olanların katılmasını tavsiye ederim. Ben haberi gazetede gördüm, sonra internetten duyuru metnini bulup aşağıya aldım, arşvimizde kalsın, duyuru şöyle:

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türk-İslâm Edebiyatı Anabilim Dalı tarafından Yağmur Dil Kültür ve Edebiyat Dergisi’nin desteğiyle 29-30 Nisan 2011 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan İslâmî Türk Edebiyatı sempozyumunu teşrifiniz bizleri onurlandıracaktır.

Daha Ayrıntılı bilgiyi http://www.islamiturkedebiyati.com adresinden bulabilirsiniz. Sempozyuma Katılımcı ve Konular Aşağıda yer almaktadır.

Prof. Dr. Mustafa UZUN

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Türk-İslâm Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

Hasan Ahmet GÖKÇE

Yağmur Dil Kültür ve Edebiyat Dergisi

Yazı İşleri Müdürü

Tarih: 29-30 NİSAN 2011

Yer: Bağlarbaşı Kültür Merkezi

[Selâmiali m. Gazi c. No: 22 Üsküdar/İstanbul]

Bilgi: Yalçın Yaman [0 555 594 34 28]

29 Nisan 2011, Cuma

Basın Toplantısı ve Açılış [10.00 - 10.30]

Açılış Konferansı [11.00 – 11.30]

Prof. Dr. Orhan Okay

1 - Çerçeve Tartışmaları Oturumu [11.45 – 12.30]

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Uzun

Prof. Dr. Bilal Kemikli:

“Türk-İslâm Edebiyatının Tanımı ve Mahiyetine

Dair Bazı Mülahazalar”

Doç. Dr. İsmail Güleç:

“İslâmî Türk Edebiyatı İsmi Üzerine”

Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali Tökel:

“Bir Kurmaca Varlık Olarak İslâmî Türk Edebiyatı”

2 - Kurucular ve Tesirleri Oturumu [14.00 – 15. 00]

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kemal Yavuz

Prof. Dr. Ahmet Kartal:

“İslâmî Türk Edebiyatına Tesiri Bakımından

Mevlana Celaleddin-i Rûmî”

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tatçı:

“İslâmî Türk Edebiyatına Tesiri Bakımından

Yunus Emre”

Prof. Dr. Hasan Aksoy:

“İslâmî Türk Edebiyatına Tesiri Bakımından

Süleyman Çelebi”

Doç. Dr. Mehmet Gümüşkılıç:

“Anadolu’da Gelişen İslâmî Türk Edebiyatının

Kaynakları”

3 - Az Tanınan Bazı Türler Oturumu [15.30 – 16. 30]

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Tahralı

Prof. Dr. Abdülhakim Yüce:

“İslâmî Türk Edebiyatında Şatahat”

Doç. Dr. Âlim Yıldız:

“İslâmî Türk Edebiyatında Kur’ân Falları”

Doç. Dr. Nuran Yılmaz:

“Münâcât ve Tövbe-i Nasûh Geleneği Çerçevesinde

Tövbenâme-i Veysî”

Yrd. Doç. Dr. Reyhan Gökben:

“İslâmî Türk Edebiyatında Tac ve Tacnâmeler”

4 - Arap ve Fars Edebiyatı Tesirleri Oturumu

[17.00 – 18.00]

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Orhan Bilgin

Prof. Dr. Mehmet Akkuş:

“Arap ve Türk Edebiyatında Dinî Edebiyatın

Müşterekleri”

Prof. Dr. Cihan Okuyucu:

İslâmî Türk Edebiyatında Kader ve İrade: Mevlâna Örneği

Doç. Dr. Şadi Aydın:

“İslâmî Türk Edebiyatına Katkısı Bakımından

İran Sahası”

Prof. Dr. Emine Yeniterzi:

“Ahlâki Mesnevilerde Yer Alan Hikâyelerin Kaynaklarına

Dair Bir Tasnif Denemesi”

Mûsikî Ziyâfeti [19.30 – 20.30]

30 Nisan 2011, Cumartesi

5 - Yeni Türk Şiiri Oturumu [10.00 – 11. 00]

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Akkuş

Prof. Dr. İsmail Çetişli:

“Tanzimat Sonrası Türk Şiirinde Hazreti Peygamber ve Gül”

Prof. Dr. Nurullah Çetin:

“Yeni Türk Şiirinde Hz. Muhammet Algısı”

Dr. Tahsin Yıldırım:

“Şiirimizde Peygamber Efendimizin İsim ve Remizleri”

Yrd. Doç. Dr. Ali Öztürk:

“İslâm Şairi Mehmet Âkif”

6 - Kardeş Edebiyatlar Oturumu [11.30 – 12. 30]

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Azmi Bilgin

Prof. Dr. Ömer Okumuş:

“Nizâmî-i Gencevî’nin Hamsesinde Tevhitler”

Doç. Dr. Necdet Tosun:

“Çağatayca Yazılmış Menâkıpnâmeler”

Yrd. Doç. Dr. Damira İbragim:

“Klasik Kazak Şairi Abay Kunanbayev”

Yrd. Doç. Dr. Hikmet Atik:

“Mevlid Literatürüne Bir Katkı Olarak Diyarbakır

ve Şanlıurfa Yöresi Mevlitleri”

7 - Metin ve Muhteva Oturumu [14.00 – 15. 00]

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cihan Okuyucu

Doç. Dr. Ali Çavuşoğlu:

“İslâmî Türk Edebiyatı Metinlerinin Düşünce Boyutu”

Dr. Ayşe Farsakoğlu Eroğlu:

“Hace Muhammet Lütfi’nin Şiirlerinde Aşk”

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güneş:

“İslâmî Türk Edebiyatında Sosyal Hayat ve Bazı

Türlere Etkisi”

8 - Değerlendirme Oturumu [15.30 – 16. 30]

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Ali Yılmaz

Konuşmacılar :

Prof. Dr. Mustafa Tahralı

Prof. Dr. Kemal Yavuz

Prof. Dr. Bilal Kemikli

Prof. Dr. Hasan Aksoy

KAPANIŞ KONUŞMASI [16.45 – 17.15]

Prof. Dr. Mustafa Uzun
Hasan Ahmet Gökçe

Anahtar Kelimeler: Araştırma - İnceleme, Dini Edebiyat, İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu, Türk Edebiyatında İslami Akımlar, Türk İslam Edebiyatı, Türk İslam Sentezi

mutevaggil , 28/04/2011-20:37 Facebook'ta Paylas