Babam Necmeddin Eyyubi, ben doğduğum gün Tikrit'ten Halep'e götürmüş bizi, yani oraya göçmüşüz. Babam Suriye valisi İmaddedin Zengi'nin emrine girdi. Ben de okul çağına girince dini eğitim almaya başladım. Tahsil hayatımı Şam'da geçirdim. Çoğunuz beni Askeri dehamla tanır fakat ben, geometri, matematik ve astronomide ve dahi mantık, felsefe, fıkıh gibi islami ilimerde muasırlarım olan ilim adamlarından aşağıda sayılmazdım. Üstelik Hadis ilmi fakültesinden mezun oldum ben.

salahaddin eyyubi

12.yy'e ait el yazmasından bir selahaddin tasviri

Fakat 26 yaşıma geldiğimde, tarihin bana biçtiği askeri kimliğimi kazanacak eğitime amcam tarafından sokuldum. Birkaç ufak ve yerel savaşta çağınızın deyimiyle adeta "staj" yaptım, askeri ve savaşçı yönüm giderek gelişiyordu. Ordudaki profesyonel hayatım ise batılıların gerçekleştirmeye başladıkları o melun akınlarla, yani haçlı seferleriyle başlamış oluyordu. Amcam vefat edince, henüz 31 yaşımdayken Mısır vezirliğine atandım.

Buradaki, yani veziri olduğum Mısır'daki durum hiç de iç açıcı değildi. gerek haçlı zulmü gerekse dini başı bozukluktan ileri gelen kaos, beni Mısır ilini adam etmeye zorluyordu. İki yıl sonra, 1171 yılında Buradaki Fatımiler devletine son verdim. Çünkü hem ehli sünnet dışı şii bir kimlikleri vardı hem de Bağdat'taki halifeyi kabul etmeyip kendi halifeliklerini ilan etmişlerdi. Ben bu iki başlılığı bitirerek Abbasi Halifesine bağlılığımı bildirdim. Çünkü ümmet, bir tek ipe tutunmalıydı. Hep bir likte Allah'ın ipine sarılmalı, dağılmamalıydık. Hele ki küffarın tepemize dikildiği şu günlerde...

Bundan sonraki 15 yıl, bir fiil ümmeti bir araya toplamakla meşgul oldum. 1186'da artık Mısır, Filistin, Mezopotamya ve Suriye'de tek bayrak vardı. Hamdolsun bu da bana nasip oldu. Üstelik halkım beni seviyor, adaletime güveniyordu. Ben de bana olan güveni boşa çıkarmamak için var gücümle çalışıyordum. Bu ümmetin ordusuyla, 1187 yazında küffarı Hıttin denilen yerde sıkıştırdık ve onlara galebe çaldık. SOn bahar geldiğindeyse 88 yıl frank elinde inleyen Küdüs'ü geri almak da bu aciz kula Nasip ve müyesser oldu. Allah'a Hamdolsun ki bu fakir Kudüs'ü 2 Ekim 1187 yılında küffardan teslim aldı.

Kudus'ü ellerinden söküp almama dayanamayan haçlı ordusu Aslan Yürekli Richard komutasında üçüncü seferiyle üzerimize geldiler. Çok çetin günler geçirdik. Ordunun umutları tükeniyordu. Fakat ben peygamber efendimizin bulunduğu savaşları hatırlayarak avundum, ki onlar da sıkıntıdan Allah'ın yardımı ne zaman diyecek seviyelere gelmişlerdi. Beş sene süren mücadelede küffarı yıldırdık ve geri püskürttük. Takvimler 1192 yılını gösterdiğinde Topraklarımızda haçlı kalmamıştı...

Ömrüm savaş meydanlarında geçti benim kardeşlerim. Ben isterdim ki küffar tehditi olmasaydı da kalem tutarak geçirdeysim hayatımı. Ama küffar, bizim gelişmemizi kalem tutmamızı istemiyor ve sırf bizi ilmi faaliyetlerden alıkoymak için, bizle savaşarak meşgul ediyordu.

Tabi bunları açıkça dillendirmiyorlardı, onlarca kutsal olan yerleri ellerinde tutmak, yaptıkları akınlardaki görünür nedenleriydi. Halbuki batıda kendi cehaletleri içinde boğulurken doğunun bu kadar ileri gitmesi kendilerini hased denizlerine sokup sokup çıkarıyordu.

Kardeşlerim,

Allah bana kalem değil kılıç tutmayı nasip etti, ben de bizden sonra gelecek nesillerin kalem tutabilmesi için kılıcımı tuttum, ölene dek de bırakmadım.  Şimdi sizler şanlısınız. Boş şeylerle meşgul olup ilim öğrenmekten geri durmayın... Unutmayın ilim en büyük hazinedir. Ha bir de, birer fatihalarınızı unutmayın üzerime.

Çünkü ben, 1193 yılında, 65 yaşındayken hastalık ve yorgunluktan vefat ettim...

--

NOT: yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için belirteyim, Selahaddin Eyyubi'nin kendi ağzından anlatılan bu bilgiler tarihi bir belge olmayıp, tarihi bilgilerin birinci tekil şahısın ağzından anlatılmasından ibarettir.

Anahtar Kelimeler: Tarih, Aslan Yürekli Richard Kimdir, Eyyubiler Devleti, Eyyubiler Devletinin kuruluşu, Hittin Savaşı, Küdüs ve Eyyubiler, Küdüsün Alınışı, Kudusün Fethi, Selahattin Eyyubi Hakkında, Selahattin Eyyubi Kimdir, Selahattin Eyyubinin Hayatı, Tarihte Haçlı Seferleri

mutevaggil , 03/10/2009-01:43 Facebook'ta Paylas