İslami bir ilim dalı olan fıkıh Kelime manası olarak, fe-ku-he kökünden gelen bir sözcük olup bir işin aslını anlamak, altında yatan keskin manayı çözmek, hikmet, idrak vb... anlamındadır.

Kuran-ı Kerimde fıkıh kelime manasıyla bir kaç yerde geçmektedir. En`am Suresi, 65 ve 98. ayetlerde; A`raf, 179. ayet ve Taha suresinin 28. ayetinde bu kelime çeşitli formlarıyla kullanılmıştır. (yefkahu, La yefkahun vs...)

Istilahi bir terim olarak ise net ve kısa bir ifade ile islam hukudur. Fıkıh başta, ibadet (taharet, namaz, oruç, zekat, hac...) hükümleri ve muamelat (şahsi haller, cinayet, davalar veya medeni ve cinai hükümlerin icrası, anayasa, devletler hukuku, iktisat ve maliye, ahlak ve adab) hükümleri olarak ikiye ayrılır. [1]

İslam Fıkhı Allah ve rasulune dayanır yani kitap ve sünnet temellidir. Bunlara ek olarak icma ve kıyas ile de fıkıh sorunlarına sistematik yaklaşılır.  En Eski Fıkıh kitabları, genelde fakih tarafından yazılmamış olup, öğrencileri tarafından kitaplaştırılmıştır. Eski fıkıh kitaplara İmam Ebu Hanife'nin fıkhı ekberi, İmam Şafi'nin El Ümmü'nü, İmam Malik'in El Muvattası vb... örnek gösterebiliriz.

Sonraları da bir çok nufüzlü fıkıh kitabı dercedilmiştir. Mesela Ebussuud Fetvaları, Fetevayi Hindiyye, Reddül Muhtar bunlardan akla ilk gelenleridir, Günümüzde yazılan fıkıh kitapları ise bu kitapların bir özeti olarak nitelendirebileceğimizi ilmihal kitaplarıdır. İslam İlmihali genel adı altında yayınlanan bu eserler, çok yaygın olan fıkhı problemlere cevaplar vermektedir.

---

[1]. Ali Ferşadoğlu, Fıkhın Anlamı ve Muhtevası

Anahtar Kelimeler: Bir Tanım, Büyük Fakihler, Eski Fıkıh Kitapları, Fıkhın Tarihi Gelişimi, Fıkıh Dersleri, Fıkıh Eserleri, Fıkıh İlmi Nedir, Fıkıh Nedir, Fıkıh Neye Dayanır, Günümüzde FIkıh Kitapları, İlk Fakih Kimdir, İlk Fıkıh Eserleri, İlk Fıkıh Kitapları, İslam Fıkhı Nedir, İslami Fıkıh

mutevaggil , 23/10/2009-22:14 Facebook'ta Paylas