Miladi takvimin 766 yılına tekabül ettiği günlerde Mezopotamya çanağında Bir şehir yükselmeye başladı. Bağdat. Abbasi Halifesi Ebu Cafer El Mansur'un emriyle yükselmeye başlayan bu şehir Dar'üs Selam adıyla tarih sahnesine çıkacak ve  Medinet'üs Selam adıyla meşhur olacak ama Bağdat olarak hatırlanacaktı hep. Selam ve Esenlik şehri. Barış yurdu...

Aslında Bağdat, sıfırdan kurulmuş değildi. Şehrin konumlandığı yerde bir Sasani köyü vardı. Halife el Mansur bu köyün üzerine bir şehir kurulmasını söyledi. İşte Bağdat ismi o köyden gelmektedir. Peki Bağdat ne demekti? Bu konuda çok çeşitli rivayetler olmakla birlikte en kuvvetlisi şöyledir:

Bağdat, Farsça bir kelime olup bağa (tanrı) ve dat(verdi) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan “Tanrı verdi” bir diğer ifadeyle “Allah’ın armağanı (hediyesi)” anlamına gelmektedir.

İşte böylesine zaif ve naif bir kent olarak yükselmişti Bağdat Şehri. Hem kent hem de insanları böyleydi. Devamını Oku »