60 ‘ BAKANİ: Nureddin Mahmud Bakani Kadiri, Hanefi fıkıh âlimidir. 1579 da vefat etmiş olan allame şeyh-ul-İslam Muhammed Behnesinin talebesidir. Mecrel-enhür adındaki Mülteka şerhi çok kıymetlidir. Bu şerhini 1577 de tamamlamıştır. Risaletü-fişşürutis-salatil-cuma ve Şerh-ün-nikaye-muhtasaril-vikaye kitapları da vardır. 1594 senesinde vefat etti.

61 ‘ BEGAVİ: Hüseyin bin Mesud, Muhyissünne denir. Horasanda Bag şehrinde doğup, 1122 de vefat etti. Şafii fıkıh âlimidir. Meâlim-üt-tenzil adındaki tefsiri ile, Mesabih hadis, Tehzib fıkıh kitabı meşhurdur. 62 ‘ BEHAEDDİN MUHAMMED BİN MUHAMMED BUHARİ: Şah-ı Nakşibend denir. Evliyanın büyüklerindendir. Müslümanların gözbebeğidir. Seyyiddir. Buharada Kasr-ı arifan şehrinde 1318 de doğup 1389 de orada vefat etti. Çok evliya yetiştirdi. Evrad, Tuhfe ve Hediye kitapları çok kıymetlidir. Hal tercümesi ve kerametleri, farisi Enis-üt-talibin de uzun yazılıdır. Bu kitap, Hakikat Kitabevi tarafından 1993 de, ofset ile bastırılmıştır. Devamını Oku »