71 ‘ CELALEDDİN-İ DEVANİ: Muhammed Esad, büyük âlimdir. 1426 da doğup, 1502 de vefat etti. Şiraz’da yaşadı. Çok kitap yazdı. Akaidi Adudiyye şerhi meşhurdur. Levamiul işrak ismindeki Ahlak-ı celali kitabı ingilizceye tercüme edilmiştir.

72 ‘ CELALEDDİN-İ HİNDİ: Muhammed bin Mahmud Celaleddini kebir pani-püti, Çeştiyye meşayıhindendir. Hz. Osman soyundandır. Şemsüddini pani-pütinin halifesidir. 1363 de vefat etti. Pani-püt şehrinde büyük türbesi vardır. Fevaid-ül-füad ve Zad-ül-ebrar kitapları çok kıymetlidir. Devamını Oku »