126 ‘ HACE-ZADE: Muslihuddin Mustafa bin Yusüf, Bursalıdır. Fatih sultan Muhammed hanın hocası ve İstanbul kadısı oldu. Fatihin emri ile, Gazalinin Tehafüt-ül-felasifesi ile, İbnür-Rüştün buna olan reddiyyesini incelemiş, Gazalinin haklı olduğunu bildiren kıymetli bir kitap yazmıştır. 1487 de vefat etti. Bursa’da, Emir Sultan kabristanındadır.

127 ‘ HACI BEKTAŞ-I VELİ: Adı seyyid Muhammed bin İbrahim Atadır. 1282 senesinde Horasanın Nişapur şehrinde doğdu. 1338 de vefat ettiği Kısas-ı Enbiyada yazılıdır. Anadoluda Kırşehir’dedir. Şeyh Lokman-ı Horasaninin halifesi idi. Bu da, şeyh Ahmedi Yesevinin, bu da, Yusüf-i Hemedaninin halifesi idi. Hacı Bektaş-ı Veli hazretleri, sultan Orhan ile sohbet etti. Yeniçeri askeri kurulurken dua etti. Bundan feyiz alanlara Bektaşi denildi. Bu temiz, iyi bektaşiler, zamanla azaldı. Hurufi denilen zındıklar, bu mübarek ismi kendilerine mal edindi. Devamını Oku »