İslam Felsefesi Arab Filozof El Kindi (ö.883) ile dokuzuncu yüzyılda başlar. Kindi İlk İslam filozofu sayılır ve bu kişi, antik yunan felsefesinin duayenlerinden Aristo’nun eserlerini Arapçaya çevirmesi ve bu fikirleri analiz etmesiyle felsefe islama yerleşmeye başladı.

El Kindi’den sonra birçok İslam filozofu yetişti. Farabi, İbn Sina, Gazali, İbn Haldun vb.. isimler İslam felsefesini sistematiğini en önemli isimlerdir. Bu sistematik oluşurken, adı geçen filozoflar onlarca eser telif ettiler. Bu eserlerde müellif genelde, kendisinden bir önceki filozofun fikirleri üzerinden giderek ya onu doğrular şerhler hazırlıyordu ya da fikirlerini benimseyen yeni fikirler öne süren özgün eserler ortaya koyuyordu.

İşte bu geleneksel olgu, eserlerdeki ve fikirlerdeki bu çeşitlilik  birçok akımın / ekolun ortaya çıkmasına neden oldu.  İslam felsefesinde ortaçağ boyunca oluşan başlıca beş akımı şöyle:Devamını Oku »