200 ‘ KADİ ADUD: Abdurrahman bin Ahmed Adudüddini İci, 1300 senesinde Şirazda İc kasabasında doğup, Faris vilayetinde kadi [hakim] oldu. 1354 de vefat etti. Mevakıf kitabını seyyid Şerifi Cürcani şerh etti. Hasen Çelebi, Kara Kemal ve Celaleddini Devani ve Abdulhakimi Siyalkuti birer haşiye yaptı. Kendi Mevakıfını kendisi kısaltarak, Cevahir adını vermiştir. Şemseddini Fenari, Cevahiri şerh etti.

201 ‘ KADİ BEDRÜDDİN MUHAMMED: Kadi Bedrüddin Muhammed bin Abdullah-i Şebli, Trablus’da ve Şam’da Hanefi kadısı idi. 1367 de vefat etti. Akam-ül-mercan ve başka kitapları vardır. Devamını Oku »