İbn Battûta lakabıyla meşhur seyyâhın asıl adı, Ebû Abdullah Muhammed b. Abdullah b. Muhammed b. İbrahim el-Levâtî et-Tancî’dir. H.17 Recep 703/m.25 Şubat 1304 tarihinde Fas’ın Tanca kentinde doğmuş, Merrâkeş’in Tâmesnâ bölgesinde kadılık görevinde iken h.770/m.1368 yılında vefat etmiştir. Meşhur adıyla er-Rıhle, tam adıyla, “Tuhfetu’n-Nuzzâr fî Ğarâibi’l-Emsâr ve’l-Esfâr” adlı eseri sayesinde Dünya Tarihi’nin en çok tanınan gezginleri arasına girmiştir. Devamını Oku »