Söz konusu cümlenin geçtiği sure-i şerife maide'nin 51. ayet-i kerime'sidir. Bunu şimdi orjinalinden yani arapçasından bir kere okuyalım: yâ eyyuhâ-llezîne âmenû lâ tetteizû-lyehûde ve-nnasârâ evliyae ba’duhum evliyahu ba’d(in) vemen yetevellehum minkum fe-innehu minhum innallâhe lâ yehdî-lkavme-zzâlimîn.Devamını Oku »