Aslında II.Meşrutiyet sonrasında fiilen tarihi misyonunu tamamlayan Osmanlı  İmparatorluğu, araya giren I.Dünya ve Kurtuluş Savaşları sebebiyle hayatiyetini  bir süre daha bitkisel bir şekilde sürdürür. Savaşlar biter; 1920’ den bu yana  Osmanlı ve TBMM Hükümetleri olarak oluşmuş bulunan çifte yönetime son vermek  zamanı gelmiştir. İstanbul hükümeti’nin sebeb-i hikmeti kalmamış, bütün  inisiyatif ve yetki haklı olarak Ankara Hükümetinin uhdesine geçmiştir.
Oluşturulacak yeni Devletin yapısında tercih artık doğal olarak , 1919 yılından  itibaren Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğindeki TBMM’nin görev ve yetkisindedir. Siyaseten oluşacak Devletin yapısında herhangi bir şüphe yoktur. Kurulacak olan  yeni devlet bir hanedan saltanatı olmayacaktır. Bunda herhangi bir şüphe yoktur.  Zaten 3 yıldır oluşmuş bulunan TBMM hükümetinin uygulamaları da bunu  gerektirmektedir.
Devamını Oku »