siyer

Siyer kısaca, peygamber efendimizin hayatını inceleyen İslami bir ilim dalıdır. Siyer ilmi, peygamber efendimizin ahirete irtihalinden yaklaşık seksen doksan sene sonra doğmaya başlamıştır. İslam tarihinde, İbn İshak'ın (ö.768) yazdığı Siret-i Muhammed adlı eser, siyer ilminin ilk eseri ve ilk siyer kitabı olarak kabul edilir.

Ondan sonra gelen ibn hişam (ö.833) ise bu asıl kaynaktan yararlanarak günümüzde bütün siyerlerin kaynağını oluşturacak olan es siret-i nebeviyye adlı eseri kaleme almıştır. El bidaye ve'n nihaye ise ibn kesir (ö.1373) adlı alimin yazdığı ve erken dönem siyerlere örnek verebileceğimiz bir başka eserdir. Bu tarihlerden sonra siyer ilmi iyice ün kazanmış ve çeşitli zamanlarda, başka müellifler de güzel siyer eserleri yazmıştır.Devamını Oku »