İbn Battûta lakabıyla meşhur seyyâhın asıl adı, Ebû Abdullah Muhammed b. Abdullah b. Muhammed b. İbrahim el-Levâtî et-Tancî’dir. H.17 Recep 703/m.25 Şubat 1304 tarihinde Fas’ın Tanca kentinde doğmuş, Merrâkeş’in Tâmesnâ bölgesinde kadılık görevinde iken h.770/m.1368 yılında vefat etmiştir. Meşhur adıyla er-Rıhle, tam adıyla, “Tuhfetu’n-Nuzzâr fî Ğarâibi’l-Emsâr ve’l-Esfâr” adlı eseri sayesinde Dünya Tarihi’nin en çok tanınan gezginleri arasına girmiştir.

er-Rıhle’nin, Mağrib Sultanı Ebû İnan el-Fâris’in arzusu üzerine, Endülüslü genç edebiyatçı İbn Cüzeyy el-Kelbî tarafından seyahatnâme formatına h.756/m.1355 yılında kayda alındığı, İbn Battûta ve İbn Cüzeyy’in bu eseri ortaya koyabilmek için yaklaşık olarak iki yıldan fazla birlikte çalıştığı ifade edilmektedir.

Henüz 22 yaşında iken, h. 2 Receb 725/m. 14 Haziran 1325 tarihinde Tanca’dan hac yapmak niyetiyle yola koyulan İbn Batuta, takriben yirmi dokuz yıl boyunca yaptığı yedi ayrı seyahatinde; İspanya, Kuzey Afrika, Orta Asya, Anadolu, Doğu Avrupa, Hindistan, Maldivler ve Çin’e kadar gitmiş, gezip gördüğü yerler hakkında önemli bilgiler nakletmiştir. Onun ömrü boyunca seyahat ettiği mesafe hesaplandığında yaklaşık 73.000 mil (~117.500 km.) mesafe ile ünlü gezgin Marko Polo’yu geride bırakmıştır.

İbn Battûta yapmış olduğu bu yolcukların üçüncüsünde (h.733/m.1333’de) Lazkiye’den kalkan bir Ceneviz gemisine binip, Alâiye (Alanya)’ye gelerek, Anadolu topraklarına ayak basmıştır. Daha sonra Anadolu’nun; Antakya-Antalya-Burdur- Eğridir-Isparta-Gölhisar-Lâdik (Denizli), Tavas ve Muğla şehirlerine uğramış, ardından da Konya-Lârende (Karaman)- Aksaray-Niğde-Kayseri-Sivas’tan Amasya’ya uğradıktan sonra Gümüş (Kümiş)’e geçmiştir...

kaynak: Tahsin KOÇYİĞİT
İbn Battuta’nın Karadeniz Seyahati Üzerine Bazı Mülahazalar , ss. 53-73
Some Evaluations on Ibn Battuta's Travel to the Blacksea Region
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Anahtar Kelimeler: Hayatı ve Eserleri, İbn Battuta Hakkında Bilgi, İbn Battuta Hayatı ve Eserleri, İbn Battuta Kimdir, Kısaca İbn Battuta Kimdir, Ünlü Gezginler, Ünlü Seyyahlar

mutevaggil , 15/01/2010-19:00 Facebook'ta Paylas