İslam dünyasında şehirleşme süreci ile alakalı bir araştırma eseri ortaya koymaya niyetlendim. Bunun sebebi, şuradaki başlıkta duyurduğumuz yarışma. Bu yarışma benim için bir bahane aslında, şöyle sırf kendimin araştırdığı, bilgileri düzene soktuğu, analizini yaptığı bir eser çıksın ortaya istiyorum.

Kaynak konusunda sıkıntı çekmeyeceğime inandığım için bu konuyu seçtim. Aşağıya araştırmamın hangi konuları içereceğini ekliyorum. Sizlerden gelen konu başlıklarına da açığım. Ayrıca yararlanmam için bana kaynaklar bildirmeniz de beni mutlu eder.

İslam dünyasında şehirleşme süreci

1.Kuran ekseninde Şehirin tanımı: beled ve medine

2.Kuran-Kerim'de şehirler

3.Hadislerde şehir ve şehircilik

4.islamın ilk şehri: medine ve özellikleri

5.asrı saadet döneminde dünyada şehirler

4.hulefa i raşidin döneminde şehir

6.emeviler ve şehircilik

7.abbasiler ve şehircilik

8.ibni batuta seyehatnamesinde şehir

9.selçukluda şehir

10.hindistanda şehirleşme

11.iranda şehirleşme

12.osmanlıda şehir

13.evliya çelebide şehircilik

14.batı gözüyle islam ülkelerinde şehir

15.günümüz islam ülkelerinde şehirler

16.islam ülkelerinde şehirleşmenin geleceği

--

Konu başlıklarım yukarıdaki gibi. ekleme ve çıkarma yapabiliriz. kaynak olarak ise aklımda şunlar var:

 

kaynaklar:

el-Müfredât fi Garibi'l-Kur'an:  (beled ve medine kavramlarının incelenmesi için)

kamus-i türki türkçe sözlük: (beled ve medine kavramlarının tanımı.)

Acâibu'I-Buldân  (beldelerin özellikleri için)

Takvimü'l-Buldan (beldelerin özellikleri için)

Târihü'-Ümem ve'l-Muluk (Taberi Tarihi, şehirler hakkında bilgi için)

el-Kâmil fi't-Tarih  (ibni esir tarihi, şehirler hakkında bilgi için)

 

Anahtar Kelimeler: Araştırma - İnceleme, beatiful islam cities, islam cities, islamic city

mustasim billah , 01/01/2009-11:20 Facebook'ta Paylas