minyatürBir İslam kültürel sanatı olarak minyatür, perspektif ve boyutlama kaygısı gözetmeksizin, özellikle insan çizimlerinde ayrıntıya inilmeden yapılagelen bir resim sanatıdır. Minyatür Fransızca bir kelime olup Osmanlıda bu çizimlere nakış ya da tasvir denirdi. Nakışı yapana da nakkaş ya da musavvir denirdi.

Ben bu yazıda, İslam Tarihi’ne minyatürdeki ustalıklarıyla adını yazdırmış 10 nakkaştan birer ikişer paragrafla bahsedeceğim. Bu isimlere geçmeden önce minyatür sanatının özellikleri hakkında şöyle bir paragraf açalım:

Minyatür ismi; ortaçağ Avrupa’sı kitaplarında başlıkların ilk harflerinin daha büyük ve kırmızı yazılmasından gelmektedir. Bu kırmızı yazı “minium” denen bir birleşimden elde edilirdi.   Minyatür ismi, kırmızı renk veren bu birleşimden gelmektedir.

İslam kültür coğrafyasına ait minyatürde anatomi, derinlik, ışık ve gölge yoktur. Uzaktaki ve yakındaki figürler aynı büyüklüktedir. Ancak önemlerine göre büyüklü küçüklü çizilebilirler. Figürlerin önde olanları en altta, arkada olanları ise yukarıda gösterilir ama aynı boydadırlar.

İslam minyatür ustaları tarafından yapılmış, günümüze ulaşan ilk eserler on ikinci ve on üçüncü yüzyıla aittir. Bunlardan Ebuliz El Cezeri’nin Hiyel’i ve Hariri’nin Makamat adlı eserleri erken dönem İslam minyatür örnekleri içerir.

İslam kültüründe minyatür sanatının üç ana ekolu vardır. Bunlar; Farisi Ekol, Osmanlı Ekolü ve Moğol-Hint (Mughal) ekolü. Farisi ekolü, diğer iki ekolü etkilemiştir.

Şimdi de İslam topraklarında tarih boyunca yetişen unutulmaz minyatür ustalarını yani nakkaş ya da musavvirleri kısaca tanıyalım.

Yazı sonraki sayfadan devam ediyor. İkinci sayfaya tıklayın:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

NOT: bu yazıyı, bir değişiklik yaparak sayfalara bölmemizin nedeni, minyatür resimleri olduğu için sayfanın yüklenmesini kolaylaştırmaktır.

Anahtar Kelimeler: İslam Araştırmaları, Farisi Minyatür Ustaları, Hind Minyatür Ustaları, İran Minyatürleri, Minaytür Nedir, Minyatür Nasıl Bir Sanattır, Minyatür Örnekleri, Minyatür Sanatı Hakkında Bilgi, Moğol Minyatür Ustaları, Osmanlı Minyatür Ustaları, Osmanlı Minyatürleri

mutevaggil , 26/02/2010-20:14 Facebook'ta Paylas