kitabeler

 

haza  sahife'tül web, bi zamanı dehri 5 rebiulevvel 1428, ve dahi bi vakti miladi 22 Nisan 2008 senesine müsadif müşemmes bir yevm i nevbahar, bi aşk u şevk hudus eyledi. Sahifeyi ikame etmede emeği geçenler üç ademevladından mürekkeb bir taifedir.


hazihi eblad-ı haşimin  vücuda gelmesinden gaye, zemanın ilim, fen ve teknolojisinden nası haberdar eylemek, dini ve İslami araştırmalar yapıp burada telif ederekten ahaliyi bu hususlarda bilinçlendirmektir.


Allahu Azim uş Şan, bu sitenin banisine ve katiplerine ve dahi sitenin serpilip büyümesi için zerre miskalı katkı yapan ademoğullarına zeval vermesin, onları mubarek kılsın, dünya döndükçe hayırla yad edilsinler.


Ahir dünyada Peygamberin (s.a.v) şefaatine de nail olsunlar. Allah yar ve yardımcıları olsun ve onların Emeklerini zayi etmesin. Zira O emekleri zayi etmeyendir. "Sadakte ve Berîrte" denilenlerden olsunlar.


Maşallah u Kane

Ya Malik'ül Mülk, Ya hafız

Sene 1428, istanbulSal, 04/22/2008 - 15:08 tarihinde mutevaggil gönderdi Facebook'ta Paylas