13 yy. başlarında Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın öncülüğünü yaptığı Moğol İstila Hareketlerinden en çok etkilenen coğrafya hiç şüphesiz İslam dünyası olmuştur. Üstelik etkilenen sadece coğrafyası değil İslam’ın ilim ve kültür dünyasıdır.

Cengiz Han bir şekilde Moğol boylarını birleştirip egemenlik altına aldıktan sonra bir açılıma karar vermişti. Bu açılım beynelmilel bir açılımdı. Çünkü Cengiz kendisini seçilmiş bir hükümdar milletini de seçilmiş millet telakki ediyordu. Bu İlk bakışta ırkçı bir mefkûre gibi gözükse de aslında ilk etapta böyle değildi. Bu seçilmişlik diğer ırklardan üstün olma hayali değil ama ırkının dünyaya yönetime layık olma hayaliydi. Dolayısıyla şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki Cengiz’in, kendine göre politikası ırkçılıktan ziyade dünyayı yönetme hevesidir.

İstila hareketlerinin faşist bir mefkûreye hizmet etmediğini Cengiz Han’ın ordusunu oluşturan bireylerden anlayabiliyoruz. Birçok millet ve devletten insanları Cengiz bağrına basıyor ve itibar veriyor. Üstelik Cengiz’in yayılmacı politikasının din ve milletlerle alakalı olmadığının bir kanıtı da hem İslam dünyasına hem de Çin dünyasına yönelmesidir.

Böylece şu kesin hükme varabiliriz ki Cengiz’in İstila Hareketi Ondan 7 yüzyıl sonra dünyaya gelen Hitler’in İstila Hareketiyle aynı amaca hizmet etmemektedir. Birinin amacı kendi ırkını üstün sayarak diğer ırkların soyunu kırmakken diğerinin amacı dünyaya sadece ihtiyacı olan lideri sunmaktı. Tabi ki Cengiz öldükten sonra gelen hükümdarlar bu ideali korumakla birlikte Cengiz gibi adilane davranamamış ve dışarıdan ırkçılık ve soykırım gibi gözükecek nice hareketlerde bulunmuşlardır.

Cengiz’in kendine göre bu iyi ve ulvi niyeti kendisini ne kadar haklı gösterebilir? Orası da tartışılır. Benim bu incelemenin ilk bölümde anlatmak istediğim, İstila hareketlerinin asla bir ırkçılık veya faşizanlık gösterisi olmadığıdır. En azından ilk etapta.

Makaleme daha sonra devam edeceğim.

TAGS: moğol istilası nedenleri, sonuçları, islam dünyasındaki tahribatı

Anahtar Kelimeler: İslam Araştırmaları, Abbasiler Devleti Hakkında, Abbasiler ve Emeviler, Cengiz Han Hayatı, Hülagu Han Hayatı, Moğol İstila Haraketleri, mogol istilası nedir, moğol istilasının nedenleri, Moğolların Bağdatı İşgali, Moğolların Tarihi, Son Halife Kimdir, Tarihte Moğollar

mustasim billah , 29/04/2008-18:48 Facebook'ta Paylas