vav harfi

vav harfli oryantalistleri kendisine hayran bırakır

Oryantalizm, doğubilimi ya da şarkiyatçılık da denilen bu bilim dalı, yakın ve uzak doğu ülkelerindeki toplum ve kültürleri, dilleri ve halkları incelemeyi amaç edinmiş batı kökenli ve batı merkezli araştırmalardan oluşur.

Kısacası oryantalizm, “doğu”yu inceler. Dolayısıyla oryantalizmin ilgi alanlarından biri de İslam’dır. Hatta oryantalizmin bazı kolları ve bazı oryantalistlerin işi gücü İslam’dır. İslamla ilgili, bazı oryantalistlerin objektif, insaflı hatta islam kültürüne faydalı bilgileri içeren çalışmaları olsa da ağırlıklı olarak alışmaların geneli islamı karalamak, yayılmasını engellemek ve hatta Müslümanları islamdan soğutmak amaçlıdır.

Fakat bu karalama kampanyalarında, bu kasıtlı ve sübjektif çalışmalarında bazen o kadar ileri gidilmiş, bu iddialarda o kadar gülünç duruma düşülmüştür ki oryantalizmin bir bilim dalı olduğundan artık şüphe edilmeye başlanmıştır.

Biz bu listemizde, oryantalistlerin bizlere “el insaf yahu” dedirtecek, son derece komik ve asılsız on iddiasını inceleyeceğiz. Geneli peygamber efendimizle (s.a.v) alakalı uydurulmuş aşağıdaki başlıklar oryantalist bilim adamları tarafından islamı karalamak amacıyla hazırlanmış birer yalandır. Siz de okuduğunuzda zaten göreceksiniz. Dolayısıyla biz bu iddiaları cevaplamak yoluna gitmeyeceğiz. Çünkü gerçekten bunlar muhatap alınmayacak kadar komik ve gülünç iddia ve iftiralardır.

Not: Peygamber efendimizi (s.a.v), sahabeleri (r.anhum), kuran-ı kerimi bütün bu gülünç şeylerden tenzih ederiz.

1. (Hâşâ) Peygamber bir puttur Müslümanlarda birer pagandır:

Oryantalistler, aslında Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) hiç yaşamadığı, onun (hâşâ) bir put olduğu, Müslümanların da bu putla birlikte Apollin ve Tervagant gibi putlara tapan birer pagan olduğunu söylerler. Ki bu da islamın yayılma hızı ve gelişmesi karşısında kıskançlık duygularıyla ortaya atılmış bir iddiadan başka bir şey değildir. Şimdi bu iddiayı nasıl muhatap alıp da buna cevap yetiştirebiliriz.


2. (Hâşâ) Peygamber, eli kılıçlı acımasız bir zalimdi:

Oryantallerin, en sık kullandıkları iftiralardan biri de O’nun (s.a.v) aslında bir peygamber değil de iktidar hırsı olan, insanları öldürmekten zevk alan, kılıcı elinden düşmeyen, astığı astık kestiği kestik bir lider olmasıdır. Merhamet peygamberine atılacak en adi iddialardan biridir bu. (Biz seni ancak alemlere rahmet ol diye gönderdik, Enbiya: 107)


3. (Hâşâ) Aişe kötü bir kadındı:

Bu acımasız iddiaya göre Hz. Aişe anamız, kocasını sürekli başkalarıyla aldatan bir kadındı. Oryantalistler bu kadar alçalabilmiş, masum ve hayâ timsali Aişe anamıza böyle bir iftira atmışlardır. Bunun dayanağı ise İslam tarihine “ifk hadisesi” diye geçen olaydır. Kuran-ı Kerimde bu olaya atfen Aişe anamızın suçsuz olduğu Allah tarafından bildirilmiştir. Olayın en acı yanı ise sözüm ona bazı islam mezheplerinin bile, Aişe Anamız hakkında bu iftiraya benzer şeyler sarf etmeleridir.


4. (Haşa) Cebrail diye bir şey yoktu. Birisi peygamberi işletiyordu:

Gelinde gülmeyin bu saçmalığa. Bazı Oryantallere göre Cebrail diye biri hiç olmadı. O toplumdan biri, Peygamberimizi ben Cebrail’im sana vahiy getirdim diye sürekli işletiyordu. Düşünebiliyor musun müslüman! Yirmi üç yıl birisi Peygamber efendimizi (s.a.v) ben Cebrail’im diye işletiyormuş. Böyle bir şeyi bir bilim dalı mensubu adam akademik çalışma diye önümüze sürüyor.


5. (Hâşâ) Kuranı Kendi uydurdu ve yazdı:

Bu iddiaya göre Kuran-ı Kerim Allah’tan inmedi, peygamber (s.a.v) onu kendi kafasından uydurdu ve yazdı. Kuran Kutsal bir kitap değil, otobiyografik bir kitaptır ve içinde geçen kıssaları da başkalarından öğrendi. Yani kuran’ın müellifi ve mucidi kendisidir! Bütün bu iddiaları Allah Kuran- Kerim vasıtasıyla zaten o zaman cevaplandırmıştı. Mesela: Şüphesiz biz onların, “Kuran’ı ona başka bir insan öğretiyor,” dediklerini biliyoruz… (16/103)


6. (Hâşâ) Muhammet ismini sonradan kendisi koydu:

Bir başka komik iddia, peygamber efendimizin (s.a.v), “Muhammed” ismini Medine’ye göç ettikten sonra kendisi koyduğudur. Hâlbuki birçok siyer kaynağı ve hadislerde doğduğunda bu ismin dedesi Abdulmuttalip tarafından koyulduğu bilinmektedir. Hem bu isim sonradan koyulmuş olsa ne yazar? Nereye varılmak isteniyor böyle bir iddiayla.


7. (Hâşâ) Peygamber bir şehvet düşkünüdür:

Oryantalistlerin en çok saldırdıkları, mal bulmuş mağribi gibi en çok atladıkları, ağızlarına sakız ettikleri konu da Peygamber efendimizin çok eşliliği konusudur. Onlara göre, Peygamberin (s.a.v) bu kadar çok evlilik yapması şehvete düşkünlüğünden dolayıdır. Bu namussuz iftira da oryantallerin islami karalamada gemileri ne denli yaktığını gösteriyor bizlere. Zaman’ın şartlarına göre, islamı yaymak, kimsesi olmayan kadınları himaye etmek gibi sebeplerle yapılmış evlilikleri böyle iğrenç bir duruma yormak da insafsızlığın son raddesidir.


8. (Hâşâ) Peygamber Sara Hastasıydı:

Oryantalistler, Peygamber efendimizde vahiy alırken vuku bulduğu bilinen titreme olayına da garip bir çözüm bulmuşlar. Onlara göre peygamber efendimizin (s.a.v), ara sıra vahiy alırken titremesi, vahyin ağırlığından değil de sara nöbeti tuttuğundan dolayıdır. Bak sen şu işe. Hey Allah’ım.


9. (Hâşâ) Kur’an’da yanlışlık var ve tahrif edilmiştir:

Müsteşriklerin bu iddiasına göre Kuran’ın müellifi (peygamber efendimiz) bunu yazarken özellikle tarihi olaylarda (kıssalarda) bazı yanlışlıklar yapmıştır. Yani kuran kıssalarındaki bilgilerin bir kısmı yanlıştır. Bir başka iddia da Tevrat ve İncil’in başına gelenlerin Kuran’a da olduğu yani Kuran’ın sonradan değiştirildiğidir.


10. (Hâşâ) İslam fıkhı Roma Hukuku’ndan çalınmıştır:

Bu saçma iddia da, islam fıkhının ve kurandaki islam hukuku ile ilgili ayetlerinin ve bu konudaki hadislerin, kısacası islam hukukunu oluşturan delillerin Roma hukukundan intihal olduğudur. Çünkü Peygamber (s.a.v), roma hukuku hakkında geniş bilgi sahibi idi! Çünkü iki kez Şam’a gitmişti. İyi de şama bir keresinde 9 yaşında gitmişti. Diğerinde ise 25 yaşındaydı ve sorumlu olduğu büyük bir ticaret kervanı vardı. Onca işinin arasında birisinin ona roma hukukunu anlatması da hangi hayalperestin ürünüdür?


İşte listemiz böyle. Bu tür gülünç, asılsız, subejktif fikirlerle bir yerlerde karşılaştığımız zaman itibar etmemeli ve hemen cevabını açıp bakmalıyız. Müslümanlar olarak bu tür karalama kampanya ve iftiralara karşı uyanık ve tetikte olmalıyız. Bunun için sizlere, iki kitap tavsiye ediyorum:


1-Oryantalizm veya medeniyetler hesaplaşması,
Prof. Dr. Hamdi Zakzuk, Yeni Akademi yayınları

2-Oryantalizm, Edward Said, Pınar Yayınları

Bunları ya da buna benzer yazıları okumalıyız. Aşağıda size oryantalizm ile ilgili iki kaynak veriyorum. Mümkün mertebe okumaya çalışalım. Ben bu yazıyı hazırlarken aşağıdaki kaynak-2 den ve Prof. Zakzuk'un kitabından istifade ettim.

Kaynak-1

Kaynak-2

Anahtar Kelimeler: İslam Araştırmaları, doğubilimi nedir, ilk oryantalistler, islam iftiraları, oryantalist çalışmalar, oryantalist iddialar, oryantalist iftiralar, oryantalizm nedir, oryantalizmin tarihi, şarkiyatçılık nedir, Top 10 Listesi, ünlü oryantalistler

mutevaggil , 31/03/2009-22:18 Facebook'ta Paylas