PHP derslerimizin son yazısında, sabit ve değişken kavramından bahsetmiştim sizlere. Şimdiyse dizi değişkenlerini göreceğiz. Dizi değişkeni, adından da anlaşıldığı üzere, değişkenlerin ardı ardına oluşturulduğu yapılardır. Yani aynı cinsten bir kaç değişkenin; ardı ardına, bir kervan ya da trenin vagonları gibi dizilmesidir.

Mesela, ekrana haftanın günlerini yazdırmak istiyoruz. Fakat direk değil de, önce değişkene atayıp sonra yazdırmak istiyoruz. Ne yapmamız gerekirdi? Şöyle:

$gun1 = "Pazar";

$gun2 = "Pazartesi";

$gun3 = "Salı";

$gun4 = "Çarşamba";

$gun5 = "Perşembe";

$gun6 = "Cuma";

$gun7 = "Cumartesi";

 

Yukarıdaki gibi her bir günü, bir değişkene atadık. Şimdi de ekrana yazdıralım bu günleri:

echo $gun1. "<br/>";

echo $gun2. "<br/>";

echo $gun3. "<br/>";

echo $gun4.  "<br/>";

echo $gun5. "<br/>";

echo $gun6. "<br/>";

echo $gun7;

Bu şekilde, birer satır  atlayarak (<br> komutu satır atlamaya yarıyordu) yan yana günleri yazdırmış olduk. Ama tam yedi adet değişken kullanmış olduk. Şimdi aynı değişkenleri tek isim altında dizi ile tanımlamayı görelim:

$gunler = array ('Pazar', 'Pazartesi', 'Salı', 'Çarşamba', 'Perşembe', 'Cuma', 'Cumaresi');

Gördüğünüz gibi array() fonksiyonuyla bir dizi tanımladık ve dizinin içine günleri yazdık. tek satırda bütün değişkenlerimizi hallettik. Peki Dizinin içinden bir veriyi çekmek istiyoruz. Nasıl Yapacağız? Dizide kaçıncıysa, yani sıra numarasıyla çağırarak yapacağız. Nasıl Yani? Şöyle: Mesela Perşembeyi ekrana yazdırmak istiyoruz. Perşembenin sırası dizide kaç? 4, evet dört beş değil. Çünkü sıra sıfırdan başlar. Yani yukarıdaki dizide Pazar, birinci değil sıfırıncı sırada. Dolayısıyla perşembe de dördüncü sırada:

echo $gunler[4];

yukarıdaki komutla gunler dizisinin 4.sırasındaki değişkeni, yani 4.indisini ekrana yazmış olduk. Bu kez, hepsini ekrana yazdıralım:

echo $gunler[0]."<br/>";

echo $gunler[1]. "<br/>";

echo $gunler[2]. "<br/>";

echo $gunler[3]. "<br/>";

echo $gunler[4]. "<br/>";

echo $gunler[5]. "<br/>";

echo $gunler[6]. "<br/>";


Değişkenleri, yanin hatfanın günlerini, tanımlamada tek satıra indirmemize rağmen ekrana basmada bu işi yine 7 satırda hallettik. Çünkü henüz döngüleri görmedik. Evet Diziler, gerçek güçlerini Döngülerle gösterirler. Döngüleri de ilerleyen derslerimizde göreceğiz.

Şimdilik Hoşçakalın.

Anahtar Kelimeler: Programlama Dilleri, array fonksiyonu, php array komutu, php dizi tanımlama, php dizi türleri, php diziler, php dönguler, php fonksiyonları, php for komutu, php if komutu, php komutları

peynir6 suyu tozu , 23/03/2009-12:03 Facebook'ta Paylas