php kodMerhaba arkadaşlar, uzunca bir zaman sonra yeniden birlikteyiz.

PHP derslerine devam ediyoruz. Bugün sizlere PHP'de karakter fonksiyonlarınlarından bahsedeceğim. Gerçi karakter kelimesi "string" sözcüğünü tam karşılamıyor; türkçeye "katar" şeklinde geçmiş. Ama ben de bunu anlamsız buluyorum.

O yüzden en azından string yerine (kelime) lafını kullanalım ve PHP kelime fonksiyonları diyelim. Bu fonksiyonları anlatırken ufacık birer örnekle de pekiştireceğiz. En çok kullanılan string fonksiyonlarını şöyle sıralayabiliriz:

1-strlen();

bu fonksiyon bir string ifadenin karakter sayısını verir, başka ve daha doğru bir deyişle döndürür.

Kullanım şekli:

strlen (" herhangi bir kelime"); // direk string ifade yazarak kullanım

strlen ($kelime); // string bir değişken yazarak kullanım

Örnek:

<?php

$Adi = "ruzname.net"; // bir stringi bir değişkene atadık

$Uzunluk = strlen ($Adi);  // string değişkenin uzunluğunu aldık ve başka bir değişkene atadık.

echo  $Adi ." kelimesinin uzunluğu: ". $Uzunluk; // ekrana yazdık.

?>

 

 

2-str_replace();

bir string ifadenin içinde geçen bir kelimeyi başka bir kelimeyle değiştirmek için kullanılır.

Kullanım Şekli:

str_replace(bulunacak kelime, yerine konacak kelime, string ifadenin tümü);

örnek:

<?php

echo str_replace("ruzname", "hasan", "benim adım ruzname");

?>

benim adım ruzname cümlesinde ruzname kelimesini hasan ile değiştir ve echo komutuyla ekrana bas diyoruz. dolayısla ekranda benim adım hasan görülecektir. Mesela, Bu fonksiyonu sitenizde sitemediğiniz kelimeleri sansürlemekte kullanabilirsiniz.

3-str_word_count();

bu fonskiyon bir string ifadede kaç kelime varsa sayısını döndürür.

Kullanım Şekli:

str_word_count(string ifade); ya da

str_word_count(string_değişken);

Örnek:

<?php

$AtaSozu = "damlaya damlaya göl olur";

$Uzunluk = str_word_count($AtaSozu);

echo $Uzunluk; // Atasözünde 4 adet kelime olduğu için ekrana 4 yazar.

?>

4-substr();

bir string ifadenin bellir bir kısmını almamızı sağlar.

Kullanım Şekli:

substr(string ifade, başlangıç değeri, kaç karakter alınacağı);

Örnek:

<?php

$Deneme = substr("dertli dolap", 7,5);

echo $deneme; // ekrana dolap kelimesini yazar.

?>

substr("dertli dolap", 7,5) komutuyla dertli dolap cümlesinin 7.karakterinden itibaren başlayarak 5 karakteri al diyoruz.

dikkat etmemiz gereken sayımın sıfırdan başladığıdır. Yani dertli'nin d'si sıfırıncı karakter, e'si birinci... i'si 5 ve boşluk 6. karakter. dolayısıyla dolabın d'si 7. karakter oluyor...

5-strtolower();

bir string ifadedeki büyük harfleri küçüğe dönüştürür.

kullanım şekli:

strtolower(string ifade ya da değişken);

örnek:

<?php

$a= strtolower ("en büyük FENERBAHÇE");

echo $a;

?>

ekrana "en büyük fenerbahce" yazacaktır. yani gaza gelip büyük harfle yazılan takım ismini küçültür. bunu sitenizde, inatla büyük harfle yazmaya çalışan kullanıcıları sindirmek için kullanabilirsiniz.

bunun tam tersi bir fonksiyon olan strtoupper() da tahmin edeceğiniz gibi küçük harfli ifadeleri büyük harfliye çevirir.

Evet, arkadaşlar php de en çok kullanan string fonksiyonlar bunlar. Bir kaç tane daha ekleyebilirdik. Fakat yapılan bilimsel bir araştırmaya göre uzun yazılar okuyucunun gözünü korkutup caymasına neden olabiliyormuş :)

Anahtar Kelimeler: Programlama Dilleri, Örnekli PHP Desleri, PHP de Fonksiyon Tanımlama, PHP de Önemli Fonksiyonlar, PHP Ders Anlatım Str Fonksyionları, PHP Karakter Fonksiyonları, PHP String Fonksiyon Kullanımı, PHP String Fonksiyonları, PHP String Fonskiyon Örnek, PHP String Functions Example

peynir6 suyu tozu , 04/11/2009-11:40 Facebook'ta Paylas