abdulhamid hanBu hafta size tanıtacağımız kitap, Osmanlı İmparatorluğu Padişahlarının otuz dördüncüsü ve doksan sekizinci İslam Halifesi Sultan ikinci Abdulhamid Han'ın kendi hatıralarının toplanıp bir araya getirildiği hacimce ufak fakat son derece kıymetli bir kitap: İsmet Bozdağ'ın hazırladığı Abdulhamit'in Hatıra Defteri Pınar Yayınlarından çıkıp okuyucuyla buluşuyor. Arka Kapak yazısından:

Abdülhamid, Osmanlı padişahları içinde en çok tartışma konusu yapılan padişahlardan biridir. Hareketli ve yaşadığımız günlerdeki ana fikri ve siyasi oluşumların temellerinin atıldığı bir dönemde, sorumluluk makamında bulunan bir şahsın hatıraları muhakkak ki önemlidir. Bu açıdan hatıralar "Kızıl Sultan" ve "Ulu Hakan" nitelemelerinin ötesinde, önemli bir döneme açıklık getirmektedir. Sultan II. Abdülhamit ve dönemi, Osmanlı Tarihi içinde en çok tartışılan tarih kesitlerinden biri olmuştur. Tartışmalar onun şahsiyeti ve bilhassa hükümran olduğu zaman diliminde meydana gelen son derece önemli hadiseler etrafında yoğunlaşmıştır.

Dönem; Sanayi Devrimi ile birlikte yükselen Batı teknolojisi ve medeniyeti karşısında, ömrünün son günlerini yaşayan Osmanlı İmparatorluğu`nun ayakta kalma mücadelesi verdiği, bu amaçla çeşitli fikir akımlarının üretildiği, bu akımların kıyasıya birbirleriyle mücadele ettiği sıkıntılı ve bunalımlı bir dönemdir. Böylesine hareketli; netameli bir ortamda ve günümüzdeki çoğu fikri ve siyasi oluşumun temellerinin atıldığı bir dönemde sorumluluk makamında bulunan Sultan

Abdülhamit`in "hatıra defteri" hiç kuşku yok ki, fazlasıyla önemlidir. Hatıra Defteri`nin "Ulu Hakan"-"Kızıl Sultan" şeklindeki övgü ve sövgü kalıplarının ötesinde otuz küsür yıllık bir döneme ışık tutan müstesna bir tarihi vesika olarak hak ettiği değeri bulacağı inancındayız.

Ve Kitaptan iki paragraf:

… Dün yaptığım bu yorum, bugün beni biraz düşündürdü. Şimdiye kadar sigara dumanları arasında düşünceyle geçen günlerimin bazı hatıralarını yazmaktaki ihmalime neredeyse pişman oldum ve üzüldüm. Uzun bir hayat ve uzun bir hükümdarlık çağı geçirdim. Hatıralarım, yalnız benim değil, biraz tarihin ve özellikle tarihindir… … Ah!.. Beni edebiyata düşman sanır ve böyle gösterirlerdi. Hayır!.. Ben edebiyatın değil, edepsizliğin, edebiyatçıların değil, edepsizlerin düşmanı idim…

...Ben, sayıp döktüğüm bu küçük hizmetlerimle iftihar etmeye de kendimde hak bulmuyorum; çünkü hepsi vazifemdi. Bugün üzgün ve pişman olarak görüyorum ve yaşarsam ileride kendi kalemimle enine boyuna itiraf edeceğim ki, benim de birçok kusurlarım vardır… … Ben, hangi şartlar içinde ve nasıl bir zamanda padişah oldum?.. Bunu hatırlatmak isterim!..

Anahtar Kelimeler: Kitap, Abdulhamidin Hayatı Ve Eserleri, Abdulhamidin Kişiliği, Abdulhamidin Mücadelesi, Abdulhamit Hakkında Bilgi, Abdulhamit Kaynakları, Abdulhamit Kimdir, Abdulhamit Kitapları, Abdulhamit Kızıl Sultan mıydı, Abdulhamit Kötü müydü

mustasim billah , 05/12/2009-14:27 Facebook'ta Paylas