Bildiğiniz gibi bu sitede sizlere her hafta bir kitab tanıtımı yapmaya çalışıyoruz. Bu haftanın kitabını, belki bir anda okunup köşeye konacak cinsten değil de, bir kaynak eser olacak şekilde seçtik.

Prof.Dr. Süleyman Uludağ'ın "Tasavvuf Terimleri Sözlüğü" adlı akademik çalışması bu haftaki kitabımız. Uludağ Hoca, bu çalışmasında asırlar boyunca sufiler tarafından kullanılan yüzlerce terimi bir araya getirmiş.

Kitabın önsözünde tasavvufi terimlerin oluşma sürecini de gayet güzel açıklamış Sayın Uludağ. Mesela diyor ki: Ünlü Mutasavvuflardan Kuşeyri bir eserinde sufilerin kendi aralarında konuştukları dilsel yoğunluğu yabancıların almasından endişelendikleri için anlamları açık olmayan kelimeler kullanmaya başladıklarını söyler.

Zaten öyle değil midir? Çok basit bir kelimenin bir gerçek anlamı vardır  bir de tasavvufi bir anlamı vardır. Mesela bu kitabın ilk kelimesi olan ab yani eski dilde "su" tasavvufta: marifet, ilahi feyz, vucüt, zat manalarına gelmektedir.

Bir de kitabın son kelimesine bakalım. Zünnar: kelime manası olarak bele bağlanan bir tür kuşak ama tasavvufta dünyaya gönül vermek, benlik, bencillik.

Bu kitap ne için var? Ne işe yarar konusuna da arka kapakta şöyle açıklık getirilmiş: "Okuyucuya tasavvuf edebiyatını daha iyi anlaması için yardımcı olacaktır". "Ancak" diye devam ediyor yazı ve şöyle bitiyor:

Her şeyin sözlük sayesinde aydınlatılamayacağı, tasavvufun söze değil yaşantıya dayandığı gerçeğini de unutmamak gerek.

Kısaca bu sözlüğü baştan sona okuyanın mutasavvıf olamayacağını vurgulamışlar.  Doğru söze ne hacet.

Kitabın bilgilerini verek yazımızı bitirelim:

Tasavvuf Terimleri Sözlüğü

Prof.Dr Süleyman Uludağ

Kabalcı Yayınevi

Tasavvuf-İslam-Doğu Gizemciliği-Teminoloji

Anahtar Kelimeler: Kitap, Hikmetli Sözler, Kabalcı Yayınevi, Sufi Sözleri, Sufi Sözlüğü, Süleyman Uludağ, Tasavvuf Deyimleri, Tasavvuf Kavramları, Tasavvuf Sözlüğü, Tasavvuf Terimleri, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Tasavvuf Terminolojisi, Tasavvufi Sözler, Tasavvufi Terimler

mustasim billah , 28/10/2009-00:17 Facebook'ta Paylas