Yahudi (Musevi) Takvimi, lunisolar takvim temellidir. (Ayın evreleri ve güneşin döngülerine dayanır). Takvim Musevi inancına göre 3760 civarında gerçekleşen (m.ö) yaratılışa dayanır.

Bu takvimin gün sayısı 353 – 385 arasıdır. Yahudi takviminde gün, güneşin batımıyla başlar. 12 ay vardır: nisan, iyar, sivan, temmuz, av, elul, Tişrei, Marçeşvan, Kislev, Tevet, şevat, Adar.

İslam takvimi, ay gezegenin döngüsüne (ayın hallerine) göredir. İkinci Halife Hz. Ömer’in, Peygamberin hicretini (mekkeden medineye göç) başlangıç noktası aldığı biliniyor. İslam takvimi yaklaşık olarak 12 ay ve 354 gündür. İslam takviminde yeni gün, günbatımıyla başlar. İslami takvimin 12 ayı: Muharrem, Safer, Rebi’evvel, Rebiulahir, cemaziyelevvel, cemaziyyelahir, Recep, şa’ban, Ramazan, şevval, zilkade ve zilhicce.Devamını Oku »