Bu listemizde İslam âleminde derin izler bırakmış, İslam tarihine damgasını vurmuş, isminden söz ettirmiş ve hala da ettiren on devlet adamını kısaca tanıyalım. Bu listeyi oluştururken Asrısaadet, dört halife ve tabiin dönemlerini değerlendirme dışı tuttuk.

Diğer listelerimizde olduğu gibi bu listemizde, herhangi bir akademik çalışma, yarı resmi bir karar vs… olmaksızın tamamen şahsi kanaatimizi yansıtmaktadır. Listeyi okuyanlarımız şu atlanmış, bu da yazılmaydı diye düşünebilirler. Yorumlarınızla listeyi uzatabiliriz. Listede sadece olumlu işler yaparak hatırlanacaklar değil, yaptığı olumsuz işlerle de ismini henüz unutturamamış şahsiyetler de mevcuttur hatırlatmasını da yapalım.

Liste Kronolojik sıraya göre oluşturulmuştur, buyurun:

1. Harun Reşit (763–809):

Abbasi Devleti’nin en büyük hükümdarı. Zamanında, İslam dünyası büyük bir ilmi açılım yaparak dünya bilim bayrağını teslim almıştı. Beyt’ül Hikme adlı akademiyi kurmuş ve burada eski kaynakları çevrilmesi için birçok ilim adamı görevlendirilmiştir. Yine onun zamanında fetihlerle İslam dünyası genişlemiştir.

harun reşit

2. Yemin el-Devlet Abdülkasım Mahmut İbni Sebük Tigin  (971–1030):

Biz onu kısaca Gazneli Mahmud Olarak tanıyoruz. İlk müslüman Türk devletlerinden Gaznelilere en parlak dönemini yaşatan hükümdar. Bugünkü Hindistan diyarında Müslümanlığın yayılmasını sağlamıştır. Abbasi Halifesi tarafından kendisine Sultan unvanı verilmiş ve halifeliğin koruyucusu olmuştur. Adaletli, halkıyla içice olmuş örnek bir devlet adamıdır.

gazneli mahmut

3. Ebu Ali el-Hasan et-Tusi Nizamülmülk (1018–1092):

Büyük Selçuklu devletinin Baş veziri. Alparslan ve özellikle Melikşah’ın akıl hocası. Bağdat, Nişabur, Basra gibi eyaletlerde Nizamiye Medreselerini kurarak ilmin yaygınlaşması sağladı. Geride kendisinden sonra gelecek devlet adamlarının iyi yetişmesi için Siyasetname adlı bir siyaset bilimi kitabı bıraktı.

nizamulmulk

4. Selahattin Eyyubi (1137 – 1193):

Daha az bilinen uzun ismiyle el-Malik el-Nasir Ebu el-Muzaffer Salih el-Din Yusuf İbn Eyyub, Eyyubiler devletinin ilk hükümdarı. Listemizde yer bulmasının nedenleri saymakla bitmez. Kudüs’te Hıristiyan egemenliğine son vermiştir. Daha önemlisi üstün askeri kabiliyeti ve ordusuyla 3. haçlı seferlerini geri püskürtmüştür. Mehmet Akif Selahattin’i Şarkın en sevgili Sultanı olarak niteler.

selahattin eyyubi

5. Cengiz Han (1162–1227):

Kendisi bir müslüman değildi belki ama İslam âlemine en derin izlerden birini bırakan bir şahsiyetti. Moğol kabilelerini bir araya getirerek Moğol Birliği kurmuş asker ve devlet adamıdır. Moğol Birliğini sağladıktan sonra İslam coğrafyasına doğru giriştiği istila hareketleri dünyanın üç beş kırılma noktasından biridir belki de.

cengiz han

6. Fatih Sultan Mehmet (1432–1481):

Fazla söze gerek yok. İslam’ın yetiştirdiği en büyük devlet adamlarından biri. Doğu Roma İmparatorluğuna Bir son vererek bir tabuyu yıkmış oldu. İlim, tekniğe ve ilim adamlarına büyük önem veren, entelektüel bir siyasi.

fatih sultan mehmet

7. Yavuz Sultan Selim (1470 – 1520):

Dokuzuncu Osmanlı padişahı ve İslam âleminin ruhani liderlik unvanını, halifeliği ele geçiren devlet adamı. İran üzerine seferler yaparak Şiiliğin yayılmasını ve Safevi Devleti’nin bir dünya gücü olmasını engelledi. Genelde Osmanlı’nın en parlak padişahı olarak Kanuni gösterilir ama kanaatime göre bu unvanı Selim-i Evvel hak etmektedir. Tek eksiği Batı’ya sefer düzenleyemeden ahirete irtihal etmesidir. 40 bin alevi öldürttüğü yalandır.

yavuz sultan selim

8. Ekber Şah (1542–1605):

Celaleddin Muhammed Ekber, İslam âleminin üç büyük imparatorluğundan biri olan Babür İmparatorluğunun en parlak dönemindeki devlet adamı. Hayatını bütün dinleri birleştirmekle geçirmiştir. Kimi zaman Zerdüşt olarak yaşamış, bazen Hıristiyan olmuş, ara sıra hinduizme merak salmış, hayatını böylece devam ettirmiştir. Neyse ki dinleri birleştirme çabasını tam olarak gerçekleştirmeden ölmüştür. Oluşturmaya çalıştığı dinin adı Din-i ilahidir.

ekber şah

9. II. Adulhamid Han (1842–1918):

Hakkında en çok atılıp tutulan devlet adamlarının başında gelir Adulhamid-i Sani. Zor bir dönemde devleti başarıyla otuz üç yıl yönetmiştir. Osmanlı’nın imajını düzeltmeye çalınmış, eski itibarini kazandırmak gayesinde olmuştur. Destekçisi olmadığı ve yalnız olduğu için tahtan indirilmesi tarihin en kötü devrimlerinden biridir.

abdulhamit

10. Ayetullah Humeyni(1902 – 1989):

Tam adıyla Ayetullah Seyyid Ruhullah Musavi Humeyni. Dünya’nın en büyük üç devriminden biri olarak değerlendirilen İran İslam Devriminin lideri ve İran İslam Cumhuriyeti rejiminin kurucusudur.

humeyni

Anahtar Kelimeler: İslam Araştırmaları, Tarih, Cengiz Han Kimdir, Devlet Adamları, Ekber Şah Kimdir, Gazneli Mahmut Kimdir, great generals of islam, Harun Reşit Kimdir, Humeyni Kimdir, Nizamülmülk Kimdir, Top 10 Listesi, unforgottable islam statesman

mutevaggil , 01/03/2009-12:27 Facebook'ta Paylas