6. Nakkaş Osman:

nakkaş osman minyatürleri

16. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Sarayı baş nakkaşıdır. Doğum ve ölüm tarihi tam bilinmemekle beraber eserlerinin on altıncı yüzyılın sonuna tarihlendiği bilinmektedir. Firdevsi’nin Şehnamesini Türkçe'ye kazandırması ve Siyer- Nebi’yi resmetmesi en önemli çalışmalarındandır.

Osman'ın tasvir stili "kolay anlaşılabilir, buna rağmen idrak türünden" olarak tanımlanır. Onun illüstrasyonları en küçük detaylara bile dikkat çeker ve olayları gerçekçi bir şekilde gösterir.

Nakkaş Osman zaman zaman sultanların [II. Selim - III. Murad] seferlerine Şehnâmeci Lokman ile beraber katılmıştır. Lokman olayları kronolojik sıra ile yazmış, Nakkaş Osman tasvir etmiştir. Böylece Osmanlı minyatürüne tarihî belgesel gerçeklik yerleşmiştir. Bu özellik Osmanlı minyatürünü diğer İslâm minyatürlerinden ayıran en belirgin özelliklerden biridir

Orhan Pamuk Benim Adım Kırmızı adlı kitabında Nakkaş Osman’ın saray nakkaş hanesindeki nakkaşlık günlerini anlatmaktadır. Yukarıdaki Nakkaş Osman minyatürü, Safevi hükümdarının elçisinin öldürülüşünü tasvir ediyor.

Yazı sonraki sayfadan devam ediyor. Sekizinci sayfaya tıklayın:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Anahtar Kelimeler: Nakkaş Osman Hakkında Bilgi, Nakkaş Osman Hayatı ve Eserleri, Nakkaş Osman Kimdir, Nakkaş Osman Minyatürleri

mutevaggil , 26/02/2010-19:59 Facebook'ta Paylas