Söz konusu cümlenin geçtiği sure-i şerife maide'nin 51. ayet-i kerime'sidir. Bunu şimdi orjinalinden yani arapçasından bir kere okuyalım: yâ eyyuhâ-llezîne âmenû lâ tetteizû-lyehûde ve-nnasârâ evliyae ba’duhum evliyahu ba’d(in) vemen yetevellehum minkum fe-innehu minhum innallâhe lâ yehdî-lkavme-zzâlimîn.

Arapça'nın a'sından fazla bilgisi olmayan insanlar anlamayacaktır ama burada "dost(lar)" diye çevrilen kelime "evliya" sözcüğüdür (ayette mavi fontla işaretledim). evliya kelimesi ise "veli" kelimesinin çoğuludur. şimdi de arapça kökenli olan veli kelimesinin manalarını sıralıyorum:

veli :

sahib, mâlik.

mübarek zat, keramet sahibi.

muin. muhafaza eden.

küçük çocukların hâlinden mes'ul kimse.

sıddık.

himayeci, koruyucu

kılavuz

baba. babanın babası, cedde de denir.

cenab-ı hakk'ın (c.c.) isimlerinden birisi.

Kuran-ı kerimin bu ayetinde yahudi ya da hristiyanlarla arkadaş olmayın, onları dost edinmeyin diye anlam çıkarmak yukarıdaki manalardan görülebildiği gibi imkansızdır: ayet kısaca şunu der: bu saydıklarımı kendilerinize koruyucu, lider, himayeci seçmeyin.

O halde akla şöyle bir soru gelebilir: meallerde neden "dost" diye geçmektedir? bunun iki sebebi olabilir:

Birincisi: meal müellifleri çok fazla manası olan "veliyy" kelimesini "dost" diye kısaca tanımlamış (çünkü dost korur, himaye eder, sahip çıkar) ve asıl manasını müfessirlerine paslamış olabilirler.

İkincisi; dost kelimesi böyle bir emir olmamasına rağmen kasıtlı seçilmiş olabilir. bunun nedeni de dost edinilen hristiyan ya da yahudi gruplarının dini tahrif etmeye çalışacağından endişe etmiş olmalarıdır. ama meal müellifleri bu hakkı kendilerinde nasıl görüyorlar? bunu da bilemiyorum.

Son söz: ayette veli (evliya) kelimesi yerine sahib (ashab) kelimesi kullanılmış olsaydı; bugün yaygın olarak anlaşılan mana çıkardı ama değil. bunu da peygamber efendimizin yahudi ve hristiyan hemşehrileriyle arkadaşlık kurduğu, komşuluk ilişkisi içinde bulunduğundan anlamaktayız.

*Yazı şahsıma ait olup ilk defa eksisozluk.com'da yayınanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anlama Çabası, Tefsir - Kuran, Maide Suresi 51. Ayet Nedir, Maide Suresi 51.Ayet Yorum, Maide Suresi ve Tefsiri, Mailde Suresi 51.Ayet Nasıl Anlamalıyız, Mailde Suresi 51.Ayet Tefsir

mutevaggil , 05/08/2011-19:24 Facebook'ta Paylas